កីឡាករនៅលីគកំពូលហ្គាណា ទាត់បញ្ចូលទីខ្លួនឯង ២ គ្រាប់ជាប់បទចោទប្រកាន់រៀបចំលទ្ធផល

កីឡាករម្នាក់ដែលទាត់បញ្ចូលទីខ្លួនឯង (own goal) ២ គ្រាប់ក្នុងគោលបំណងការពារអ្វីដែលគាត់ជឿជាក់ថាជាតារាងពិន្ទុដែលបានរៀបចំទុកជាមុននៅក្នុងលីគកំពូលរបស់ហ្កាណា ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំការប្រកួត និងនាំឱ្យការប្រកួតនេះត្រូវបានសមាគមបាល់ទាត់របស់ប្រទេសនេះមើលងាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កីឡាករ Hashmin Musah បានបំប៉ោងសំណាញ់ទីខ្លួនឯង ២ គ្រាប់ ខណៈក្លិប Inter Allies ចាញ់ Ashanti Gold ៧-០ ដោយកីឡាកររូបនេះក្រោយមកប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាគាត់បានធ្វើដូច្នេះដោយមានចេតនាលាក់បាំងនូវអ្វីដែលគាត់សង្ស័យថាជាគ្រាប់បាល់រៀបចំលទ្ធផល ៥-១។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Relegated Inter Allies condemns 2 Own Goal 'Braveman' Hasmin Musah - 442 GH

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រូបគេគឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករសរុប ១៨ នាក់ និងមន្ត្រី ៦ នាក់នៅទូទាំងក្លិបទាំងពីរដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសផ្សេងៗ។ អ្នកទាំងអស់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរៀបចំការប្រកួត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Musah បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្គាណា បន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅ Obuasi៖«ខ្ញុំបានលឺនៅក្នុងសណ្ឋាគាររបស់យើងថាការភ្នាល់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីរៀបចំលទ្ធផល ៥-១ ទល់នឹងក្លិប Inter Allies»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Hashmin Musah, 3 others charged for participating in match of convenience | 3NEWS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្ញុំបានសំរេចចិត្តបំផ្លាញការភ្នាល់នោះ ព្រោះខ្ញុំមិនយល់ព្រមចំពោះការភ្នាល់ទេ។ បន្ទាប់ពីការប្រកួតក្រុមបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំបានសរសើរខ្ញុំចំពោះការបោកប្រាស់ដែលពួកគេបានភ្នាល់»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Musah ដែលត្រូវដាក់ការការពាររបស់គាត់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រអាចត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យលេងបាល់ទាត់ដោយសារការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងគាត់។

គាត់គឺជាកីឡាករម្នាក់ក្នុងចំណោមកីឡាករ Inter Allies ចំនួន ៣ នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ដោយ ១៥ នាក់មកពីក្រុមជើងឯកលីគកំពូលរបស់ហ្គាណា ៣ លើកក្លិប Ashanti Gold ប្រឈមនឹងករណីវិន័យស្រដៀងគ្នា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Dr Kwaku Frimpong claims accident plot forced his AshantiGold resignation | Footy-GHANA.com

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គ្រូបង្វឹក Inter Allies អ្នកចាត់ការទូទៅក្រុម និងមន្ត្រីក្លិបត្រូវបានចោទប្រកាន់រួមទាំងប្រធាន និងនាយកប្រតិបត្តិរបស់ Ashanti Gold។

សមាគមកីឡាបាល់ទាត់ហ្គាណា (GFA) នឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យរឿងក្តីនេះ បន្ទាប់ពីបានស្នើសុំសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពារដែលទាំងអស់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងទទួលបាននៅថ្ងៃច័ន្ទទី ២៧ ខែកញ្ញា។

ប្រធានក្លិប Ashanti Gold លោក Kwaku Frimpong បានប្រាប់ BBC Sport Africa៖«យើងមិនបានធ្វើអ្វីអាក្រក់ទេ ព្រោះយើងតែងតែយកឈ្នះមនុស្ស ៤-០ ៥-០ ឬ ៥-៤»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Emmanuel Frimpong and father

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«យើងបានផ្តួលពួកគេ ៥ គ្រាប់ហើយខ្សែការពាររបស់ពួកគេ [Musah] រកបាន ២ គ្រាប់ដោយខ្លួនឯង។

«ដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវស្តីបន្ទោស Ashanti Gold? នេះគឺជាការច្រណែនហើយពួកគេគ្រាន់តែចង់បំផ្លាញឈ្មោះខ្ញុំ។ ខ្ញុំមិនបាននិយាយជាមួយប្រធាន ឬក្លិបណាមួយទេយើងមិនបានធ្វើអ្វីសោះ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ BBC

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH