សុខ ធី និងសុខ រិទ្ធ ឈប់ឲ្យអ្នកមានគុណធ្វើការ ពួកគេជាអ្នកចិញ្ចឹម

អ្នក​ប្រដាល់ សុខ ធី និងបងប្រុសបង្កើតរបស់ខ្លួន សុខ រិទ្ធ បានឲ្យឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួនឈប់ធ្វើការហើយ ដោយពួក​គេ​ចែករំលែក​គ្នាចិញ្ចឹម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែតុលា កន្លងទៅថ្មីៗនេះ សុខ ធី បានឡើងប្រកួត និងសងសងសឹកកីឡាករថៃ ចាវ សឿយ៉ៃ បានសម្រេចដោយពិន្ទុ បន្ទាប់ពីរូបគេធ្លាប់ចាញ់ក្នុងទឹកទី៤ម្តងដោយសាររភ្លាត់ស្នៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់​មក រូប​គេ​បាន​ផ្ញើ​លុយចំនួន១០២០០បាតពីប្រទេសថៃជូនឪពុកម្តាយរបស់ខ្លួននៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ប្រទេសកម្ពុជា។ សុខ ធី បាននិយាយថា ៖«ពុកម៉ែខ្ញុំចាស់ហើយ។ ឈប់ឲ្យពួកគាត់ធ្វើការហើយ ហើយខ្ញុំនិងប្រុស (សុខ រិទ្ធ) នាំគ្នាចែករំលែកប្រាក់បានពីប្រកួតជួយចិញ្ចឹមពួកគាត់»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុកម្តាយរបស់អ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរ​ទាំង​ពីរជា​ទូទៅ​ធ្វើ​នៅថៃរាប់ឆ្នាំដែល​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ សុខ ធី និង សុខ រិទ្ធ មានឱកាសហ្វឹកហាត់ប្រដាល់ ហើយចាប់យកអាជីពប្រដាល់រហូតល្បីល្បាញទាំងនៅប្រទេសកម្ពុជា និងក្រៅប្រទេស។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខ ធី អត់បានឡើងប្រកួតជាច្រើនខែ ដូច្នេះរូបគេក៏ជួបការលំបាកក្នុងការចំណាយដែរ។ អ្នកលេងគុនខ្មែររូបនេះឲ្យដឹងថា ៖«ខ្ញុំខ្វះខាតដែរ ហើយក៏ពិបាកខ្លាំងដែរ។ លុយដែលសន្សំពីការប្រកួតមុនៗត្រូវចំណាយត្បិតត្បៀតក្នុងពេលកូវីដ»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណា សុខ រិទ្ធ ដែលជាបងប្រុសបានត្រឡប់ចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាច្រើនខែហើយ ហើយក៏បានឡើងប្រកួតជាមួយមិត្តរួមជាតិជាបន្តបន្ទាប់ដែរ។ ដូច្នេះរូបគេក៏ចែករំលែកដល់ឪពុកម្តាយដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយពេលបានប្រកួតនៅដើមខែតុលានេះ សុខ ធី បានប្រាប់ថា ៖«ថ្វីបើការប្រកួតបិទទ្វារ និងត្រួតពិនិត្យច្រើនដំណាក់កាលមុនប្រកួត តែក៏ល្អជាងអត់បានឡើងប្រកួតដែរ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ចាប់ពីពេលនេះទៅ ខ្ញុំសង្ឃឹមទទួលបានឱកាសប្រកួតញឹកញាប់ ហើយក៏អាចចេញទៅប្រកួតនៅ ONE Championship ដែរ»

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH