៣០ឆ្នាំហើយ ទូរទស្សន៍ជាតិបើកសង្វៀនប្រដាល់ខ្លួនឯងផ្តោតលើគុណភាពអន្តរជាតិ

ស្ថានីយ៍​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា (ទទក) នឹង​បើក​សង្វៀន​ប្រដាល់​ជា​ផ្លូវ​ការ​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ធ្នូ ខាង​មុខ​នេះ​ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ការ​រៀប​ចំ​​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​លើក​ដំបូង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣០​ឆ្នាំ​ចុង​ក្រោយ​នេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​ឲ្យ​ដឹង​ពី​អ្នក​រៀប​ចំ​ថា កម្មវិធី​ប្រកួត​ឈ្មោះ​ TVK Fighter ដែល​នឹង​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​រាល់​កន្លះ​ខែ​ម្តង​ពោល​គឺ​២​ដង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​មួយ​ខែ។ ការបើក​ទំព័រ​ជា​ប្រវត្តិ​សាស្ត្រ​លើក​ដំបូង​នឹង​ប្រព្រឹត្ត​នា​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែ​ធ្នូ និង​លើក​ទី​២​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​ធ្នូ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព​ពី​អ្នក​រៀប​ចំកម្មវិធី​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា កម្មវិធី​នេះ​ផ្តោត​លើ​គុណភាព និង​ស្តង់ដារ​អន្តរជាតិ​ដែល​នឹង​ក្លាយ​ជា​ងថ្នាល​ដុស​ខាត​កីឡាករ កីឡាការិនី​ឲ្យ​មាន​ជំនាញ​ បច្ចេទេស និង​យល់​ច្បាប់​ទម្លាប់​ប្រកួត​លក្ខណៈ​អន្តរជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​ការ​ប្រកួត​នឹង​លាយ​ចម្រុះ​ដោយ​មាន​ប្រដាល់​គុន​ខ្មែរ ប្រដាល់​សកល និង​​ឃីក​បុក​សីង។ ក្នុង​នោះ​​នឹង​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រកួត​ប្រើ​ហ្គង់​ដៃ និង​រំអំបោះ​ឆៅ​។ ​កីឡា​ប្រដាល់​សេរី សកល និងឃីក​បុក​សីង​នេះ​មាន​ទី​ផ្សារច្រើន​លើ​ឆាក​អន្តរជាតិ​រាប់​ទាំង​ការ​ប្រកួត​ផ្លូវ​ការ​ក្នុង​តំបន់​ដូច​ជា​កីឡា​ស៊ីហ្គេម ​ទ្វីប​អាស៊ី និង​ពិភព​លោក​ជា​ដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ជា​ជំហាន​ដំបូង​នេះ ការ​ប្រកួត​ផ្តោត​លើ​កីឡាករ​ខ្មែរ ប៉ះ​កីឡាករ​ខ្មែរ ដោយ​មិន​ទាន់​មាន​ផែន​ការ​នាំ​កីឡាករ​ប្រទេស​មក​ប្រកួត​ទេ ពី​ព្រោះ​ចង់​ពង្រឹង​គុណភាព​កីឡាករ​ក្នុង​ស្រុក​ឲ្យ​បាន​ច្រើន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កម្មវិធី​ប្រកួត​ TVK Fighter ដែល​សង្វៀន​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​នៅ​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា ក្នុង​ក្រសួង​ព័ត៌មាន​ រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ ​បាន​លេច​ចេញ​ជា​រូបរាង​ឡើង បន្ទាប់​ពី​ទូរទស្សន៍​ជាតិ​កម្ពុជា​បាន​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​ការ​ប្រកួត​កម្មវិធីគុន​ខ្មែរ​អល​ស្តារ​​វគ្គ​ទី​២។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​បង្កើត​សង្វៀន​ថ្មី​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​កីឡា​ប្រដាល់​កម្ពុជា​កាន់​តែ​សំបួរ​ទី​ផ្សារ​ឡើង​ប្រកួត។ ជា​ពិសេស​សង្វៀន​នេះ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ប្រហាក់​ប្រហែល​ទៅ​នឹង​សង្វៀន​ល្បី​ៗ​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ ពុទ្ធិគុណ
រូបថត៖ យឹម វឌ្ឍនា និង Khemrith Reach

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH