តារាប្រដាល់ថៃ២រូបជាប់ឈ្មោះជាអត្តពលិកឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០២១នៅ ONE

ជ័យជម្នះជាបន្តបន្ទាប់នាំឲ្យរូបគេឈ្នះពានជាកីឡាការិនីគុនចម្រុះល្អប្រចាំឆ្នាំ២០២១ របស់ ONE (ONE’s 2021 Female MMA Fighter of the Year)។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្នកគាំទ្រទទួលភាពរីករាយក្នុងការទស្សនាអតីតម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់មួយថៃ និង ឃីកបុកសីង ONE Atomweight នាគ្រប់ការប្រកួត។ ហើយ Stamp ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាជាកីឡាការិនីប្រកួតបានល្អគ្រប់ទឹកជាមួយជំនាញកម្រិតកំពូលមិនការប្រើស្នៀតជិត ឬ ឆ្ងាយនោះឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stamp ធ្វើមិនបានល្អទៅតាមផែនការដោយចាញ់ Alyona Rassohyna នៅកម្មវិធី ONE: UNBREAKABLE III កាលខែកុម្ភៈ។
មើលទៅការប្រកួតនោះ សិស្សគុនក្លិប Fairtex អាចឈ្នះដោយពិន្ទុជាឯកច្ឆន្ទ ប៉ុន្តែ កីឡាការិនីអ៊ុយក្រែន អាចប្រើក្បាច់ឃ្លេយកឈ្នះដោយមិននឹកស្មានដល់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខណៈការព្យាយាមគេចពីគូប្រជែង កីឡាការិនិថៃហាក់បីដូចជាទះស្មារបស់គូប្រជែងដែលធ្វើឲ្យអាជ្ញាកណ្ដាល Olivier Coste គិតថាទះដៃចុះចាញ់ ហើយក៏ បញ្ឈប់ការប្រកួតតែម្ដងទៅ។ នេះជាបរាជ័យលើកដំបូងរបស់ Stamp ក្នុងការប្រកួត MMA។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាក្ដីកីឡាការិនីមកពីផាត់តាយ៉ាបានជួបគូប្រជែងជាថ្មីទៀតក្នុងកម្មវិធី ONE Women’s Atomweight World Grand Prix វគ្គ ៨ នាក់ចុងក្រោយ។ ការប្រកួតសងសឹកកើតឡើងនៅសង្វៀន ONE: EMPOWER នាថ្ងៃសុក្រទី ៣ ខែ កញ្ញា ហើយពេលនេះ គឺ មិនមានភាពចម្រូងចម្រាស់ទៀតឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចលើកមុនដែរ Rassohyna បានព្យាយាមចូលចាប់បញ្ចប់គូប្រជែង ប៉ុន្តែ Stamp រក្សាការប្រកួតរហូតដល់ចប់។
គេការពារមិនឲ្យកីឡាការិនីអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារបាន, រកពិន្ទុបានដោយស្នៀតឈរ និង ប្រើកណ្ដាប់ដៃសំពងពីលើរហូតឈ្នះពិន្ទុមិនឯកច្ឆន្ទ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stamp គ្រោងជួប Ham Seo Hee ក្នុងវគ្គពាក់កណ្ដាលផ្ដាច់ព្រ័ត្រ Grand Prix នៅសង្វៀន ONE: NEXTGEN កាលថ្ងៃទី ២៩ តុលា។ ប៉ុន្តែ របួសបាននាំឲ្យកីឡាការិនីកូរ៉េខាងត្បូងដកខ្លួនចេញ។ ហើយកីឡាការិនីប្រេស៊ីល Julie Mezabarba ចូលខ្លួនមកជំនួសវិញ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Stamp ឈ្នះពិន្ទុកីឡាការិនីជាឯកច្ឆន្ទ និងឡើងទៅវគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ONE Women’s Atomweight World Grand Prix Championship ដោយជួប Ritu “The Indian Tigress” Phogat ។

កម្មវិធីផ្ដាច់ព្រ័ត្រ ONE Women’s Atomweight World Grand Prix Championship ធ្វើឡើងនៅកម្មវិធី ONE: WINTER WARRIORS រៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី ៣ ខែ ធ្នូ។

តាំងពីស្នូរកណ្ដឹងចាប់ផ្ដើម Phogat ព្យាយាមចូលចាប់គូប្រកួតទៅក្បែររេញ ប៉ុន្តែ Stamp មិនចាប់បានផ្ដេសផ្ដាស និង រើរួចពីរដងទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេល “The Indian Tigress” ចាប់ផ្ដើមផ្ដួលទៅក្ដាររេញ Stamp ក៏អាចងើបឈរប្រកួតជាថ្មី និងធ្វើការគំរាមកំហែងត្រលប់ទៅវិញ។
ទឹកទី២កាន់តែមានទំនុកចិត្ត Stamp ប្រើស្នៀតប្រយុទ្ធដ៏មានថាមពល។ ប៉ុន្តែ កូនសិស្សមកពីក្លិប Evolve ប្រើក្បាច់ចំបាប់ និង ប្រើជើងមួយដើម្បីផ្ដួលបាន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បន្ទាប់មកធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើល Stamp ឃ្លេជាប់ ដែលនាំឲ្យ Phogat រើមិនរួចនោះឡើយ។ ទីបំផុត Stamp ប្រើក្បាច់កាច់ដៃនាំឲ្យជើងឯក Indian Wrestling Champion ទះដៃចុះចាញ់តែម្ដង និងឈ្នះខ្សែក្រវាត់ប្រាក់ពីកម្មវិធីនេះ។
កីឡាករថៃ Superbon បានប្រកួតតែម្តងប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ២០២១ ហើយក៏បានគ្រងខ្សែក្រវាត់ឃីកបុកសីងពិភពលោករហូតជាប់ឈ្មោះជាកីឡាករប្រដាល់ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តារាប្រដាល់ថៃរូបនេះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលរូបគេបានផ្តួលជើងខ្លាំងឃីកបុកសីងគ្រប់សម័យកាល Giorgio Petrosyan ដែលធ្វើឲ្យកីឡាករអាមេនី-អ៊ីតាលីរូបនេះស្គាល់បរាជ័យពីរលើកក្នុងអាជីពឡើងសង្វៀន១០៨ដង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជើងខ្លាំងទាំងពីរបានប្រកួតដណ្តើមខ្សែក្រវាត់ឃីកបុកសីងពិភពលោក ONE Featherweight ដែលនៅទំនេរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ONE: FIRST STRIKE កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នៅប្រទេសសិង្ហបុរី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Petrosyan បង្ហាញជំនាញល្អឥតខ្ចោះសម្រាប់ការប្រកួត៧លើកចុងក្រោយនៅ ONE Super Series ដោយមិនស្គាល់បរាជ័យម្តងណាសោះ។ ជ័យជម្នះ៧លើកចុងក្រោយនេះបូករួមទាំងយកឈ្នះជើងឯកមួយថៃពិភពលោក Petchmorakot និងបានយកឈ្នះជើងខ្លាំងកម្រិតពិភពលោក៣រូបរហូតក្លាយជាម្ចាស់ខ្សែក្រវាត់ឃីកបុកសីង ONE Featherweight Kickboxing World Grand Prix ដែលមានប្រាក់រង្វាន់១លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ២០១៩។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកកីឡាករថៃអាយុ៣១ឆ្នាំ Superbon ទើបប្រកួតបាន២ដងប៉ុណ្ណោះសង្វៀន ONE ក្នុងនោះប្រកួតលើកដំបូងឈ្នះមិត្តរួមជាតិ Sitthichai ដោយពិន្ទុកាលពីឆ្នាំ២០២០។ ប៉ុន្តែបើគិតការប្រកួតគ្រប់កម្មវិធីរយៈពេល៣ឆ្នាំចុងក្រោយ កីឡាករថៃរូបនេះមិនដែលចាញ់សោះ។

ដោយសារបញ្ហានេះ អ្នកគាំទ្រភាគច្រើនទូទាំងពិភពលោកគិតថា Petrosyan អាចនឹងឈ្នះបានដោយស្រួល ខណៈ Superbon ប្រហែលជាមិនងាយស្រួលនោះទេ។

ទោះជាយ៉ាងណា ការពិតនៅលើសង្វៀនបង្ហាញថា អ្វីដែលអ្នកគាំទ្រគិតគឺខុសស្រឡះ។ កីឡាករថៃរូបនេះតែងតែជឿជាក់លើបេះដូងរបស់ខ្លួនអាចយកឈ្នះបុរសដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាជើងខ្លាំងគ្រប់សម័យកាល GOAT។

នៅពេលជើងខ្លាំងទាំងពីរប្រឈមមុខគ្នានៅលើសង្វៀនដំណើរការទៅបានត្រឹមតែ២ទឹកប៉ុណ្ណោះ។ នៅទឹកទី១ កីឡាករអាមេនី-អ៊ីតាលី Petrosyan បានចេញកណ្តាប់ល្អមួយៗ ខណៈកីឡាករថៃបានព្យាយាមទាត់ដែលមើលទៅមិនលើសខ្វះគ្នាប៉ុន្មានឡើយ។ នៅទឹកទី២ ប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមតែ២០វិនាទីប៉ុណ្ណោះពេល Petrosyan បានព្យាយាមដើរសន្សឹមៗឆ្ពោះទៅមុខជាមួយកណ្តាប់ដៃឆ្វេង-ស្តាំ និងទាត់ ខណៈ Superbon ព្យាយាមទាត់ខ្ពស់ម្តងហើយម្តងទៀត។ ស្របពេលដែលមានការប្តូរជើងជាមួយកណ្តាប់ដៃ Petrosyan ត្រូវបានកីឡាករថៃទាត់ចំកបណ្តាលឲ្យសន្លប់ស្តូកឈឹងតែម្តង។

រន្ទះជើងស្តាំរបស់ Superbon នោះបានធ្វើឲ្យ Petrosyan បាក់ថ្គាម និងត្រូវធ្វើការវះកាត់ជាបន្ទាន់ ក្រោយពេលប្រកួត។
នោះជាជ័យជម្នះដ៏អស្ចារ្យ និងការទាត់ដ៏ល្អបំផុតដែលផ្តល់ឲ្យ Superbon ជោគជ័យបំផុត និងបានជាប់ឈ្នោះជាកីឡាករប្រដាល់ឆ្នើមប្រចាំឆ្នាំ២០២១នៅស្ថាប័នពិភពលោក ONE Championship៕

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH