នាយកប្រតិបត្តិ ONE ទម្លាយឲ្យដឹងពីប្រាក់ខែគ្រូបង្វឹកក្លឹប Evolve នៅសិង្ហបុរី

នាយក​ប្រតិបត្តិ និង​ជា​ស្ថាប័ន​ស្ថាប័ន​ប្រដាល់ ONE Championship ជា​អ្នក​បង្កើត​ក្លឹប​​បង្ហាត់​ប្រដាល់​ដ៏​ល្បីល្បាញ​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​គឺ​ក្លឹប Evolve។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រហូត​ដល់​ពេល​នេះ ក្លឹប​ប្រដាល់ និង​ហាត់​ប្រាណ​ដ៏​ទំនើប​នៅ​សិង្ហបុរី​នេះ​មាន​អាយុ​​ជា​ច្រើន​ឆ្នាំ​ហើយ។ លោក Chatri Sityodtong បាន​រៀប​រាប់​ថា លោក​បាន​យក​គ្រូ​បង្ហាត់​ប្រដាល់​ទី​១​គឺ​លោក Papa Daorung ទៅ​បង្ហាត់​មួយ​ថៃ​នៅ​ក្លឹប​ EVOLVE ដែល​បាន​បើក​លើក​ដំបូង​ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៨។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ​ពេល​នោះ គ្រូ​បង្វឹក​រូប​នេះ​ជួប​បញ្ហា​ខ្វះខាត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ហើយ​ទទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ប្រហែល​ជា​​២៥០​ដុល្លារ​ប៉ុណ្ណោះ​ក្នុង​មួយ​ខែ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​នេះ​ គាត់​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ខែ​ច្រើន​ជាមុន​៣០​ដង។ ប្រការ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា គ្រូបង្វឹក​នេះ​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​ប្រហែល​ជ៧៥០០​ដុល្លារ​អាមេរិក​នៅ​ក្លឹប EVOLVE។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក Chatri Sityodtong បាន​ប្រាប់​ពី​មូល​ហេតុ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​បង្កើត​ក្លឹប​ប្រដាល់​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ថា គោល​បំណង​របស់​លោក​នៃ​ការ​បង្កើត​ក្លឹប EVOLVE ​ដែល​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា​អាច​​បំពេញ​ក្តី​ស្រមៃ​របស់​ខ្លួន​ជុំ​វិញ​កីឡា ដូច្នេះ​ហើយ​បាន​ជា​លោក​ជ្រើស​រើស​ដាក់​ឈ្មោះ  EVOLVE ដែល​មាន​ន័យ​ថា នរណា​ក៏​អាច​ចូល​រួម​បាន៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH