ផូង​! ឡូ​ហ្គូ​ថ្មី​របស់ Cambodian Premier League និង League 2 ចេញ​ហើយ

​កម្មវិធី​សម្ពោធ​​ក្រុម​ហ៊ុន​ Cambodian Premier League (CPL) ​ជា​ផ្លូវ​ការ និង ​ស្លាក​សញ្ញា​ឡូហ្គោ (Logo) ​លីគ​​១ និង​លីគ២ ​នៅ​សណ្ឋាគារ Emion Hotel រាជធានី​ភ្នំពេញ​​ ត្រូវ​បាន​​​ធ្វើ​ឡើង​​ព្រឹក​នេះ​។

នេះ​ជា​ឡូហ្គូ​សម្រាប់ Cambodian Premier League ៖

នេះ​ឡូហ្គូ​ផ្លូវ​ការ​របស់ Cambodian League 2 (ខាង​ក្រោម)៖

ដោយ SR

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH