តើលុយប៉ុន្មានដែល Man United បានចំណាយលើថ្លៃភ្នាក់ងារកាលពីឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការចុះហត្ថលេខាលើ Ronaldo, Sancho និង Varane

Manchester United បានចំណាយប្រាក់ជាង 29 លានផោនលើថ្លៃភ្នាក់ងារកាលពីឆ្នាំមុន ដែលជាចំនួនខ្ពស់បំផុតទីពីរនៅក្នុង Premier League ។

បិសាចក្រហមបានចុះហត្ថលេខាលើកីឡាករ Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho និង Raphael Varane ក៏ដូចជាការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងតូចៗមួយចំនួនទៀត។ សរុបចំនួន 273 លានផោនត្រូវបានចំណាយលើថ្លៃភ្នាក់ងារដោយក្លឹបនៅ Premier League កាលពីឆ្នាំមុន កើនឡើងបើធៀបនឹង 222 លានផោនដែលបានចំណាយក្នុងឆ្នាំ 2020 ។

លុយដែលបានចំណាយលើថ្លៃភ្នាក់ងារ Premier League ឆ្នាំ 2021

Manchester City៖ ៣៥លានផោន

Manchester United៖ ២៩លានផោន

Chelsea៖ ២៨លានផោន

Liverpool៖ ២២លានផោន

Arsenal៖ ១៩លានផោន

ប្រភព៖ Daily Mail

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH