កត្តានេះ ​អ្នក​ចាត់​ការ​ Honda ងាយ​ឲ្យ​ជម្រើស​ជាតិ​ឆាប់​ចាប់​បាន​

តារា​បាល់ទាត់​ជប៉ុន Keisuke Honda បាន​ក្លាយ​ជា​អ្នក​ការ​ទូទៅក្រុម​បាល់ទាត់​​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​២០១៨​ដែល​លោក​កំពុង​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​សម្រួច​ក្រុមគោព្រៃ​កម្ពុជា​ឲ្យ​កាន់​តែ​ល្អ​ប្រសើរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​កន្លង​មក​ក្រោម​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​លោក Honda ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​នៅ​មាន​លទ្ធផល​បរាជ័យ​មិន​សូវ​ខុស​ប្លែក​ទៅ​នឹង​គ្រូ​បង្វឹក​មុន​ៗ​ទេ ប៉ុន្តែ​អ្វី​ដែល​ប្លែក​គឺ​របៀប​លេង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​លេង​តាម​សមត្ថភាព​របស់​ខ្លួន ហាន​ប្រថុយ​លេង​នៅ​មុខ​ទី​២ ហ៊ាន​សម្រុក​ទៅ​មុខ​ដើម្បី​ប្រយុទ្ធ និងមិន​ប្រើ​ក្បួន​ចត​ឡាន​ដើម្បី​ការពារ​ភាគ​ច្រើន​នោះ​ទេ។ ជា​ពិសេស​ចុង​ក្រោយ​នេះ ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​កីឡាករ​ក្មេង​ៗ​ច្រើន​បាន​លេង​ដែល​ពួក​គេ​ត្រូវ​លេង​ព្រឹត្តិការណ៍​កីឡា​ស៊ីហ្គេម និង​អនាគ​ត​ជម្រើស​ជាតិ​លេច​ធ្លោ បន្ទាប់​ពី​កីឡាករ​រៀម​ច្បង​កាន់​តែ​ចាស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាង​ណា ងាក​មក​មើល​ការ​បង្វឹក​ហាត់​របស់​ខ្លួន​វិញ​ត្រូវ​បាន​គេ​មើល​ឃើញ​ថា រាល់​ពេល​ដែល​​លោក Keisuke Honda ស្ថិត​នៅ​​ជា​មួយ​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជា​ លោក​តែង​តែ​ចូល​​រួម​ហ្វឹក​ហាត់​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​ក្រុម​​តែ​ម្តង​។ ប្រការ​នេះ​មាន​ន័យ​ថា លោក​ផ្តល់​ទាំង​ចំណេះ​ដឹង​ផ្នែក​បច្ចេកទេស និង​អនុវត្ត​ផ្ទាល់​ជា​មួយ​កីឡាករ​ដែល​អាច​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយ​ស្រួល​ដល់​ក្រុម​ចាប់​បាន​នូវ​បច្ចេកទេ យុទ្ធសាស្ត្រ ក៏​ដូច​តិចនិក ពី​ព្រោះ​លោក​ក៏​នៅ​ជា​កីឡាករ​អាជីព​ដែល​មិន​ទាន់​ចូល​និវត្តន៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​រយៈ​ការ​បង្ហោះ​សារ និង​រូប​ភាព​របស់​កីឡាករ​មួយ​ចំនួន​ដែល​កំពុង​ហ្វឹក​ហាត់​នៅ​ប្រទេស​បារ៉ែន​បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ថា ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​រួម​ទាំង​អ្នក​ចាត់​ការ​បាន​បែង​ចែក​គ្នា​ជា​ក្រុម​ដើម្បី​ហ្វឹក​ហាត់។ នេះ​មាន​ន័យ​ថា លោក Honda បាន​ចូល​រួម​អនុវត្តផ្ទាល់​តែ​ម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា លោក​មិន​មែន​ស្ថិត​នៅ​ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​កម្ពុជាគ្រប់​ពេល​វេលា​នៃ​ការ​ហ្វឹក​ហាត់​ទេ ពី​ព្រោះ​លោក​ក៏​មាន​ជាប់​កាតព្វកិច្ច​លេង​ឲ្យ​ក្រុម​អាជីព Neftçi នៅ​ក្រប​ខណ្ឌ​លីគ​កំពូល​របស់​ប្រទេស​អាស៊ែបៃហ្សង់​ដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អត្ថបទ៖ SR
ប្រភព​រូបថត៖ សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់កម្ពុជា

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH