ប្រធានប្រូម៉ូទ័រ Bellator បើកទ្វារឲ្យបងប្អូនតារាយូធូប Paul ចូលប្រឡូក MMA

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បង​ប្អូន​បង្កើត​របស់​តារា​យូធូប Logan Paul និង​ Jake Paul នឹង​ក្លាយ​ជា​កីឡាករ​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ (MMA)​ដ៏​អស្ចារ្យ។ នេះ​ជា​ការ​លើក​ឡើង​របស់​ប្រធាន​អ្នក​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​ Bellator លោក  Scott Coker បាន​និយាយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(តារាយូធូប Paul លោក Coker និង Jake)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក​បាន​ដាក់​គោល​ដៅ​លើ​ការ​ប្រកួត​សម្តែង​​របស់​តារា​យូធូប​ដូច​ជា​ការ​ប្រកួត​ជា​មួយ​អតីត​កំពូល​អ្នក​ប្រដាល់​អាមេរិក Floyd Mayweather។ តារា​យូធូប Logan Paul មាន​គោល​ជំហរ​ល្អ​ដោយ​បាន​ប្រកួត​៨​ទឹក​ជា​មួយ​ជើង​ឯកពិភព​លោក​មិន​ដែល​ចាញ់ Mayweather ក្នុង​ការ​ប្រកួត​សម្តែង​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ចន្ទ ទី​៧ ខែ​មិថុនា កន្លង​ទៅ​នេះ​នៅ​សង្វៀន Hard Rock ក្នុង​រដ្ឋ​ម៉ៃអាមី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(តារា​យូធូប Logan Paul)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាម​ការ​ផ្សាយ​របស់ USA Today ថា ការ​ប្រកួត​របស់ Mayweather និង Logan Paul ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណូល​ប្រមាណ​៥០​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​តាម​រយៈ​ការ​លក់​ចូល​ទស្សនា​តាម​អនឡាញ (pay per view)​នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(កីឡាករ Jake Paul )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា​ជា​ការ​ប្រកួត​លើក​ទី​២​របស់​តារា​យូធូប Paul ខណៈ​បង​ប្រុស​របស់​គេ​គឺ​ Paul Jake បាន​ប្រកួត​ប្រដាល់​សកល​លក្ខណៈ​អាជីព​៣​ដង​ក្នុង​នោះ​ផ្តួល​អតីត​ជើង​ឯក​គុន​ចម្រុះ​ពិភព​លោក Ben Askren ក្នុង​ទឹក​ទី​១​កាល​ពី​ខែ​មេសា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Jake Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Ben Askren )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែន​ទែន​ទៅ ការ​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​អ្នក​ប្រដាល់​សកល​អាជីព​ប្រកួត​ជា​មួយ​អ្នក​មាន​ឥទ្ធិពល​តាម​បណ្តាញ​ទំនាក់​ទំនង​សង្គម​ត្រូវ​បាន​គេ​រិះ​គន់​យ៉ាង​ខ្លាំង​ទូទាំង​ពិភព​លោក​ដោយ​លើក​ឡើង​ថា វា​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​កេរ្តិ៍​ឈ្មោះ​កីឡា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Jake Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Ben Askren )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះ​បី​ជា​យ៉ាង​ណា លោក Coker ប្រធាន​ Bellator ដែល​ជា​អ្នក​រៀប​ចំ​ការ​ប្រកួត​ដ៏​ធំ​មួយ​នៅ​អាមេរិក​បាន​និយាយ​ថា បង​ប្អូនបង្កើត​ Paul ពិត​ជា​មាន​កាយ​សម្បទា​ដ៏​គួរ​ឲ្យ​​ទាក់​ទាញ និង​បញ្ជាក់​ថា ទ្វារ​បើក​ចំហរ​សម្រាប់​ពួក​គេ​ចូល​ប្រឡូក​ក្នុង​កីឡា​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Jake Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Ben Askren )

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរស​អាយុ​៥៨​ឆ្នាំ​​និយាយ​ថា ៖«ខ្ញុំ​បាន​ជួប Logan Paul ប្រហែល​ជា​២​ឆ្នាំ​មុន និង​​បាន​និយាយ​ជា​មួយ​អ្នក​គ្រប់​គ្រង​របស់ Jake Paul ហើយ​ Jake បាន​ខល​វីដេអូ​ជា​មួយ​ខ្ញុំ​ថ្មី​ៗ​នេះ។ រឿង​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​នុយាយ​គឺ​ថា ពួក​គាត់​ចង់​ចូល​ប្រឡូក​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​ទេ? បើ​ចូល ខ្ញុំ​នឹង​ជួយ​ជំរុញ និង​ផ្សព្វផ្សាយ​ឲ្យ​ល្បី​ល្បាញ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Logan Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Floyd)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​នាក់​នេះ​នៅ​ក្មេង ពោរពេញ​ដោយ​ឆន្ទៈ និង​កម្លាំង​ខ្លាំង។ ខ្ញុំ​ឃើញ​ការ​ប្រកួត​កាល​ពី​យប់​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ពួក​គេ​ពិត​ជា​ធ្វើ​បាន។ Mayweather មិន​អាច​ផ្តួល​គាត់​បាន​ទេ ហើយ​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា គាត់​បាន​ប្រឹង​ប្រែង​ហើយ។ ខ្ញុំ​ឮ​ថា គាត់​ចង់​​ផ្តួល​ក្មេង​ម្នាក់​នេះ​ខ្លាំង​ណាស់»។ លោក Scott Coker បាន​បញ្ជាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Logan Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Floyd)
លោក​បន្ថែម​ថា ៖«នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ដឹង​ថា ពួក​គេ​ទាំង​ពីរ​ធ្លាប់​ហាត់​ចំបាប់​កាល​ពី​នៅ​វិទ្យាល័យ ក្នុងរដ្ឋអូហៃយូ វា​ពិត​ជា​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ចាប់​អារម្មណ៍​ជំរុញ​ឲ្យ​ពួក​គេ​បន្ត​ចូល​អាជីព​ប្រដាល់​គុន​ចម្រុះ​ខ្លាំង​ណាស់ ហើយ​ទ្វារ​គឺ​បើក​ទ្វារ​សម្រាប់​ពួក​គេ​ជា​និច្ច»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(Logan Paul ប្រកួត​ជា​មួយ Floyd)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ malaymail

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH