តារាងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយមាស នៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូឆ្នាំ២០២០ គិត​ត្រឹមថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែ​សីហា

តារាងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយមាសនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡាំពិកក្រុងតូក្យូឆ្នាំ២០២០ គិត​ត្រឹមថ្ងៃអង្គារ ទី០៣ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០២១ ចិនឈរនៅកំពូលតារាងក្នុងនាមអ្នករកបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេបណ្តោះអាសន្ន ខណៈអាមេរិកស្ថិតនៅលេខរៀងទី២ តាមពីក្រោយដោយម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុន។

១. ចិនឈរនៅកំពូលតារាងក្នុងនាមអ្នករកបានមេដាយច្រើនជាងគេបណ្តោះអាសន្ន ៣២ មេដាយប្រាក់២០ និងសំរិទ្ធ១៦ សរុប (៦៨)

២. សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្នះមេដាយមាស ២២ មេដាយប្រាក់២៧ និងសំរិទ្ធ១៩ សរុប (៦៨)

៣. ម្ចាស់ផ្ទះជប៉ុនឈ្នះមេដាយមាស ១៨ មេដាយប្រាក់៦ និងសំរិទ្ធ១០ សរុប (៣៤)

៤.  អូស្រ្តាលីឈ្នះមេដាយមាស ១៤ មេដាយប្រាក់៤ និងសំរិទ្ធ១៥ សរុប (៣៣)។

ប្រភព៖ អូឡាំពិកក្រុងតូក្យូឆ្នាំ២០២០

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH