សមាសភាពគូប្រកួត Kun Khmer All Stars ទី២គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍

ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​គុន​ខ្មែរ​អល​ស្តារ (Kun Khmer All Stars) លើក​ទី​២​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​នៅ​ថ្ងៃទី​២៧ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០២១​ខាង​មុខ​ដែល​នឹង​មាន​ការ​ផ្សាយ​ផ្ទាល់​តាម​ផេក និង​ទូរទស្សន៍​ថែម​ទៀត​ផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​ការ​ប្រែ​ប្រួល​ទេ សមាសភាព​គូ​ប្រកួត​នឹង​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដែល​សុទ្ធ​តែ​ជា​ជើង​ខ្លាំង​គួរ​ឲ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍។ ព្រឹ​ត្តិការណ៍​នឹង​មានការ​ប្រកួត​ជំនាញ​គុន​ខ្មែរ និង​ឃីក​បុកសីង​ដែល​មាន​គូ​ខ្លះ​ត្រូវ​ប្រកួត​ដោយ​រុំ​អំបោះ​ដៃ​ទៀតផង។ នេះ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ជួយជំរុញ​វិស័យ​ប្រដាល់​ខ្មែរ​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​កម្រិត​គុណភាព​ដូចនឹង​ឆាក​អន្តរជាតិ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខាង​ក្រោម​ជា​សមាសភាព​គូ​ប្រកួត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ផ្គូផ្គង៖

-ឡុង ពិសិដ្ឋ vs អេលីត រស្មី

-សែន រ៉ាដេត vs បឹត សង្ឃឹម

-អេលីត សាន់ vs លាភ រដ្ឋា

-កាន់ ម៉េងហុង vs ខាំ កូនខ្លា

-អេលីត ភក្តី  vs  ធន់ ចាន់តាក់

-លន់ បញ្ញា vs មឿន សុខហ៊ុច

-ឡៅ ចិត្រា vs ផល សោភ័ណ្ឌ

-អេលីត ចំរើន vs ឃីម បូរ៉ា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH