អគ្គលេខាធិការ PSG វាយប្រហារចំៗលើប្រធាន La Liga ក្រោយរិះគន់លើក្លិបបារាំង

Paris Saint-Germain បានវាយបកយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រធាន La Liga លោក Javier Tebas បន្ទាប់ពីគាត់បានចំអកមើលងាយអាយុរបស់កីឡាករ និងការចំណាយរបស់ក្លិបបារាំងដោយនិយាយថាគួរតែដោះស្រាយបំណុល និងការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុង La Liga។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tebas ដែលជាអ្នករិះគន់យូរអង្វែងចំពោះការចំណាយរបស់ PSG ដែលគាំទ្រដោយបុរសសញ្ជាតិកាតាបានប្រាប់សន្និសីទសារព័ត៌មានថាការចំណាយរបស់ក្លិបគឺមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបាល់ទាត់បន្ទាប់ពីពួកគេបានចុះហត្ថលេខាជាមួយ Sergio Ramos វ័យ ៣៥ ឆ្នាំមកពី Real Madrid និង Lionel Messi វ័យ ៣៤ ឆ្នាំមកពី Barcelona អំឡុងពេលទីផ្សារដោះដូរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Messi makes PSG debut off bench in Ligue 1 game at Reims - France 24

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«PSG មើលទៅដូចជាលីគនៃវីរបុរសដែលផ្តល់អាយុដល់កីឡាករខ្លះ។ La Liga មានកីឡាករវ័យក្មេងដូចជា Vinicius (Junior) ។ បញ្ហារបស់ PSG យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះ។ អ្វីដែល PSG កំពុងធ្វើគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដូច Super League»។ នេះជាសម្តីរបស់លោក Tebas។

«យើងនឹងបន្តរីកចម្រើន ទោះបីមានការចាកចេញរបស់ Messi។ យើងនឹងធ្វើការប្រឆាំងក្លិប។ ក្លិបទាំងនេះមានសត្រូវច្រើនដូច Super League»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

President Javier Tebas puts doubts on Messi's continuity in La Liga | Barca Universal

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លិខិតមួយរបស់អគ្គលេខាធិការ PSG លោក Victoriano Melero បាននិយាយថា Tebas បានចូលរួមក្នុងការបង្វែរពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បាល់ទាត់អេស្ប៉ាញ ហើយគាត់ក៏គួរតែដោះស្រាយជាមួយក្លិប Real Madrid និង Barcelona ដែលនៅតែប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគម្រោងពានរង្វាន់ Super League។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Tebas ដែលបានផ្តោតលើការចំណាយរបស់ក្លិប Manchester City ដែលគាំទ្រដោយដែលមានសេដ្ឋីនៅទីក្រុង Abu Dhabi បានចោទសួរជាញឹកញាប់ថាតើ PSG ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Qatari Sports Investments អាចអនុវត្តតាមបទបញ្ជាហិរញ្ញវត្ថុយុត្តិធម៌របស់ UEFA យ៉ាងដូចម្តេច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

PSG s'offre une dernière recrue label FFF

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពីមួយពេលទៅមួយពេលអ្នកអនុញ្ញាតឱ្យខ្លួនអ្នកវាយប្រហារជាសាធារណៈលើលីគបារាំង, ក្លិបរបស់យើង, កីឡាកររបស់យើងរួមជាមួយកីឡាករនៃក្លិបផ្សេងទៀត និងអ្នកគាំទ្របាល់ទាត់បារាំង។ បទប្បញ្ញត្តិរួមទាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ផ្សេងទៀត» Melero បានសរសេរនៅក្នុងលិខិតមួយកាលពីថ្ងៃពុធ។

Melero បាននិយាយថា PSG បានគោរពតាម UEFA និងបទបញ្ជាលីគក្នុងស្រុករបស់បារាំង។

លោកបានទទូចថា៖«លីគបារាំងមិនដូចលីគរបស់អ្នកទេ រង់ចាំរហូតដល់ប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះដើម្បីចាត់វិធានការ និងដាក់ចេញនូវបទបញ្ជាហិរញ្ញវត្ថុដ៏រឹងមាំ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ឥឡូវនេះវាត្រូវបានគេដឹងជាសាធារណៈថាក្លិបអេស្ប៉ាញ និងលីគរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមនឹងកម្រិតបំណុលដែលមិនមាននិរន្តរភាព បន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងមិនត្រឹមត្រូវ»។

Real Madrid និង Barcelona កំពុងប្រឈមមុខនឹងបំណុលដ៏ច្រើនហើយបានព្យាយាមប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាករនាពេលថ្មីៗនេះ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Sky Sport

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH