សុខ ធី និយាយអ្វីខ្លះពីការសងសឹក ចាវសឿយ៉ៃ នៅប៉ុស្តិ៍លេខ៧ថៃចុង​ខែនេះ?

អ្នក​លេង​គុន​ខ្មែរ សុខ ធី នឹង​វិល​ទៅ​កាន់​សង្វៀន​វិញ​ហើយ បន្ទាប់​ពី​ខក​ខាន​អស់​រយៈ​ពេល​ជា​ច្រើន​ខែ​ដោយ​សារ​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩​រាត​ត្បាត​ខ្លាំង​នៅ​ប្រទេស​ថៃ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការ​វិល​ត្រឡប់​មក​កាន់​សង្វៀន​ជា​ថ្មី​នេះ​ សុខ ធី ត្រូវ​ជួប​ដៃ​គូ​ចាស់​ជា​កីឡាករ​ថៃ​ឈ្មោះ ចាវសឿយ៉ៃ នៅថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​កញ្ញា​ខាង​មុខ​នេះ​នៅ​សង្វៀន​ប៉ុស្តិ៍លេខ​៧ថៃ។ សម្រាប់​ការ​ប្រកួត​នេះ​ជា​ជំនួប​សង​សឹក​របស់​អ្នក​លេង​គុន​ខ្មែរ បន្ទាប់​ពី​ចាញ់​លើក​មុន​ក្នុង​ទឹក​ទី​៤។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សម្រាប់​ការ​សង​សឹក​នេះ សុខ ធី បាន​ប្រាប់​ថា ៖«លើក​នេះ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​សង​សឹក​បាន​សម្រេច​ ពី​ព្រោះ​ខ្ញុំ​ត្រៀម​ខ្លួន​បាន​ល្អ។ ខ្ញុំ​ចាញ់​លើក​មុន ដោយ​សារ​ខ្ញុំ​ភ្លាត់​នៅ​ទឹក​ទី​៤ ហើយ​ចូល​កញ្ចង់​ក​ ក៏​សើ​ទៅ​លែង​រួច។ តែ​ពេល​នោះ ខ្ញុំ​ស៊ី​៣​ទឹក​ហើយ អីចឹង​លើក​នេះ ខ្ញុំ​សង្ឃឹម​ថា នឹង​ឈ្នះ​»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សុខ ធី កំពុង​រស់​នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ជា​មួយ​ភរិយាជា​ជន​ជាតិ​ថៃ ហើយ​ខាន​ឡើង​ប្រកួត​យូរ​ហើយ ដោយ​សារ​វិបត្តិ​កូវីដ-១៩។ ប្រសិ​ន​បើ​ស្ថានភាព​ល្អ​ប្រសើរ រូប​គេ​នឹង​បាន​ឡើង​ប្រកួត​ញឹក​ញាប់​ទាំង​សង្វៀន​នៅ​ប្រទេស​ថៃ និង ONE Championship។ មិន​ត្រឹម​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​អាច​ចេញ​ទៅ​ប្រកួត​នៅ​ប្រទេស​ផ្សេង​ៗ​ទៀត​ដូច​ជា​ចិន និង​ជប៉ុន​ជា​ដើម៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

  • អត្ថ​បទ​ទាក់​ទង

    ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ SPORTREFRESH