៧ មិនា ២០២២|

បន្ទាប់ពីអ្នកលេងគុនចម្រុះឥណ្ឌូណេស៊ី Eko Roni Saputra ប្រកាសចង់ជួបអ្នកលេងគុនចម្រុះកម្ពុជា ចាន់ រតនា នៅលើឆាកសង្វៀនពិភពលោក ONE Championship […]

២៩ ធ្នូ ២០២១|

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ អ្នក​លេង​គុន​ចម្រុះ​លេខ​១​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ស្ថាប័ន ONE Championship កីឡាករ​ ចាន់ រតនា បាន​ទៅ​ដល់​ប្រទេស​បារាំង​ប្រហែល​ជា​ពីរ​សប្តាហ៍​កន្លង​ទៅ​ហើយ​​ដើម្បី​​ជួប​ប្រពន្ធ​ជា​ជន​ជាតិ​បារាំង និង​កូន​ស្រី​ជា​ទី​ស្រឡាញ់​ទាំង​ពីរ​រូប។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ […]

៨ កក្កដា ២០២១|

កីឡាករ​​ឥណ្ឌូណេស៊ី Eko Roni Saputra នៅ​មិន​សុខ​ទេ​ពេល​ប្រកាស​ចង់​ជួប​ ចាន់ រតនា ដើម្បី​សង​សឹក​ឲ្យ​មិត្ត​រួម​ជាតិ។ ចាន់ រតនា […]

១៣ មិថុនា ២០២១|

​ប្រពន្ធ​ និង​កូន​ស្រី​ពីរ​នាក់​របស់​​អ្នក​លេង​គុន​ចម្រុះ​​​កម្ពុជា​ ចាន់ រតនា ​​​​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ហើយ​កាល​​យប់​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី១១ មិថុនា​ កន្លង​ទៅ​នេះ​​ដើម្បី​ទៅ​រស់​នៅ​​និង​សិក្សា​នៅ​ប្រទេស​បារាំង​​ ប៉ុន្តែ ​រតនា ​មិន​ទាន់​អម​ដំណើរ​ទៅ​ជា​មួយ​គ្នា​នោះ​ទេ​។ […]