១៦ មិថុនា ២០២១|

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ លោក Roberto Mancini ចូល​កាន់​តំណែង​​ជា​គ្រូ​បង្គោល​ជម្រើស​ជាតិ​អ៊ីតាលី កាល​ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ បន្ទាប់​ពី​លោក Ventura […]

៩ មិថុនា ២០២១|

ក្នុងពានរង្វាន់ Euro 2020 ពូល A មានក្រុមចំនួន៤ធំៗដូចជា អ៊ីតាលី, ស្វីស, ទួកគី, និង […]

២ មិថុនា ២០២១|

Roberto Mancini ដែល​ជា​គ្រូ​បង្គោល​អ៊ីតាលី​​បាន​ជ្រើស​រើស​រហូត​ដល់ ៣៣ នាក់​ពាក់​កណ្ដាល​ខែ ឧសភា ប៉ុន្តែ យប់​មិញ​តម្រឹម​សល់ ២៦ នាក់​ដែល​ជា​​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​ផ្ញើ​ឈ្មោះ​ទៅ​កាន់​​ […]