៣ ធ្នូ ២០២១|

លោក​ Satoshi Saito នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុម​ហ៊ុន​​លីគ​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​​បាន​ដាក់​គោល​ដៅ​​ថា ក្លិប​​លីគ​អាជីព​កម្ពុជា​នឹង​ចូល​រួម​ប្រកួត​ប្រជែង​​​ក្លិប​បាល់ទាត់​កម្រិត​កំពូល​​តំបន់​អាស៊ី AFC Champions League ​ត្រឹម​ឆ្នាំ ២០២៤។ […]

២២ តុលា ២០២១|

​លោក​នាយក​ប្រតិបត្តិ​ក្រុម​ហ៊ុន​​លីគ​បាល់​ទាត់​កម្ពុជា​លោក​ Satoshi Saito ដែល​ទើប​​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ថ្មី​​ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ថ្មី​ក្នុង​ការ​ដឹក​នាំ​លីគ​​ឆ្នាំ ២០២២ ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​បាល់​​ទាត់​កាន់​រំភើប​សម្រាប់​អ្នក​ទស្សនា​។  លោក Satoshi នឹង​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​ដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា​​ ជា​មួយ​ក្រុម​ជម្រើសជាតិ​អាយុ​ក្រោម […]

២១ តុលា ២០២១|

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​លោក Satoshi Saito (សាតូសុី សៃតូ) ដែលត្រូវកាន់តួនាទី​ជា​នា​យក​ប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនលីគបាល់ទាត់កម្ពុជា (Cambodian Professional Football Organization) […]